top of page

Tagsági utasítások

Membership is now required for access to the transcribed records.

Ezentúl a feldolgozott adatokhoz való hozzáférés tagsághoz kötődik.

 

Free annual membership will be granted on completion of a transcription task.

Cost: $0 (Free)

Time: ~1  to 1.5 hours

 

Ingyenes évi tagságot adunk egy feldolgozási feladat elvégzése után.

Költség: 0 (ingyenes)

Idő: kb. 1 - 1,5 óra

 

Task/ Feladat

 

To transcribe 60 lines of data from the Grundbuch personnel records for Infantry Regiment 5 of the Imperial Austrian Army.  (This regiment contained a high percentage of recruits from Maramaros v.m., Bereg v.m. and Zemplin v.m. in the Transcarpathian region.)  This equates to approximately 30 to 40 Grundbuch records. Many records have a second page of notes. The task should take about an hour to complete.  If you do not have any prior experience in reading old German handwriting, use the handwriting guide (link provided) and complete the transcriptions to the best of your abilities.

You will be granted membership upon return of the completed transcriptions.

 

60 sor feldolgozása az osztrák császári hadsereg Grundbuch személyzet-nyílvántartásának a 5. gyalogezredről szóló köteteiből. (Az ezredbe nagy százalékban Máramaros, Bereg, és Zemplén vármegyékből származó kárpátaljai katonák tartoztak.) Ez körülbelül 30-40 Grundbuch feljegyzésnek felel meg. A feljegyzésekhez gyakran második oldal is tartozik, jegyzetekkel. A feladat körülbelül egy óra alatt elvégezhető. Ha nincs gyakorlata a régi német kézírás olvasásában, használja a kézírási útmutatót (a megadott linken) és végezze a feladatot legjobb képességei szerint.

A tagságot a befejezett feldolgozás beküldése után adjuk meg.

You will need to sign into Family Search in order to view the source data. www.familysearch.org

.

A forrásadatok megtekintéséhez be kell jelentkezzen a FamilySearch-re. www.familysearch.org

Please complete the areas highlighted in yellow.  I have entered the first few lines for you. Some records have a second page of notes. Just copy and paste the personnel information from the first page.  We need a name associated with every image. Any letters you cannot read just enter a question mark. I do not require diacritics (accented letters) to be transcribed for this project.   

 

Kérjük, töltse ki a sárgával jelölt mezőket. Az első néhány sor már ki van töltve. A feljegyzésekhez néha jegyzetek is tartoznak, második oldalon. Egyszerűen másolja oda az első oldalról a személyi adatokat. Minden képhez kell név tartozzon. Ha nem tud kiolvasni egy betűt, használjon kérdőjelet. A feladathoz az ékezetek használata nem kötelező.

Példa forrásadatokra és adatbázis-hivatkozásokra

Film1186195

Link to Source Data

Link a forrásadatokhoz

https://www.familysearch.org/search/film/007679429?i=4&cat=139241

Link to Database

Link az adatbázishoz

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uoYEBnxjlIgX604Jl6gNhGpe6ELVeVMv8Xu3HVmkZ1Y/edit#gid=0

Start at Image #  136

Kezdő képszám  #136

Regisztrálni a tagságért. Választ  'LOG IN/SIGN UP

Lenne hivatkozás a forrásadatokra és adatbázisra.

 

bottom of page